پیام مدیر عامل

line

سپاس خداوند يکتا را که فرصت خدمت عطا نموده و توفيقی رفيق گرديد تا با بهره برداری ازپل ارتباطی ايجاد شده امکان تعامل با مشتريان و همکاران را داشته باشیم

کارخانه توليدی صنعتی پتروپلیمررنگین کمان در سال 1377 با کسب مجوز از وزارت صنايع و معادن وارد فعاليتهای رسمی خود گرديد و در آستانه ورود به شانزدمین سال از فعاليت خود با بهره گيری از مهارتهای متخصصان اين امر، استفاده از نرم افزارهای روز، استانداردهای معتبر جهانی و دستگاههای پيشرفته توليد در منطقه شهرک صنعتی شمس آباد تهران توانسته است گامهای بلندی در راستای رفع نیاز تولید در زمینه لفاف های بسته بندی و چاپ بردارد

اميد است با ياری خداوند سبحان و با بکارگيری فن آوری های روزآمد در خدمت به توليد ملی و هموارسازی راه ايمن و مطمئن برای مشتريان ، يکی از بهترين ها باشيم. متواضعانه و فروتنانه آماده دريافت نظرات سازنده شما بوده و خود را نماينده مشتريان در اين واحد توليدی می بينیم